Řeholní a zasvěcený život v českobudějovické diecézi

Rok zasvěceného života, který papež František vyhlásil od první adventní neděle 2014 do února 2016, vnímáme jako jedinečnou příležitost ke společnému hledání a k vzájemné podpoře, jak mezi řeholními společenstvími, tak s dalšími křesťany a lidmi dobré vůle.

Rok zasvěceného života v naší diecézi nabídne příležitosti k vzájemným setkáním při poutích a společných modlitbách. Průběžně vás na těchto stránkách budeme o jednotlivých programech informovat.

V časopise Aktuality-Setkání vás budeme průběžně seznamovat s tím, co děláme, jaká je naše historie, v čem jsou náš život a naše služba specifické.

Konečně bychom vám rádi nabídli možnost služby v modlitbě, která je tím prvním, - možná nejmenším a současně největším, co můžeme pro sebe vzájemně udělat. Rádi bychom, my řeholníci a řeholnice naší diecéze, sdíleli vaše starosti a radosti, obavy i naděje a byli bychom rádi, kdybyste zase vy sdíleli ty naše. Pokud nám vaše úmysly budete v průběhu celého roku psát na e-mailovou adresu rehole@bcb.cz, můžeme vám přislíbit, že na vás budeme ve svých modlitbách pamatovat.

Řeholnice a řeholníci českobudějovické diecéze

Rok zasvěceného života

 

Aktuality

30.11.2015, kategorie: Aktuality

Papež: Bůh v nás započal dobré dílo a taky by ho rád dokončil

Papež: Bůh v nás započal dobré dílo a taky by ho rád dokončil

Papež František se 26. listopadu 2015 sešel s kněžími, řeholníky, řeholnicemi a bohoslovci v rámci programu své apoštolské návštěvy Keni. Celý článek ...

kategorie: Aktuality

Papež: Narcismus je to nejhorší, co může potkat zasvěcené osoby

Papež František 17.9. přednesl v aule Pavla VI., kde jej očekávalo více než pět tisíc mladých řeholníků a řeholnic, účastníků mezinárodního setkání v rámci Roku zasvěceného života, následující projev. Celý článek ...

kategorie: Aktuality

Pouť vděčnosti na Velehradě 29.8.2015

Pouť vděčnosti na Velehradě 29.8.2015

V rámci Roku zasvěceného života se v sobotu 29. srpna 2015 na Velehradě uskutečnila Národní pouť vděčnosti za duchovní povolání. Téměř 300 řeholnic a řeholníků z různých řádů a kongregací působících v ČR se sešli ve velehradské bazilice, někteří putovali pěšky ze Svatého Hostýna již od čtvrtka 27. srpna. Celý článek ...

kategorie: Aktuality

Jak se dnes žije řeholníkům?

Jak se dnes žije řeholníkům?
článek z webu Tiskového střediska České Biskupské konference

Ocitáme se přibližně uprostřed Roku zasvěceného života, připomeňme si proto výzvy papeže Františka určené pro toto období. K tomu přinášíme také možnost nahlédnout do soukromí života několika řeholnic a řeholníků. Celý článek ...

kategorie: Aktuality

Mniši z Nového Dvora podnikají. Vydělávají hořčicí i kosmetikou

Mniši z Nového Dvora podnikají. Vydělávají hořčicí i kosmetikou

Byla to prozřetelnost, která před lety rozhodla, že se mniši z kláštera Nový Dvůr pustili do výroby jedinečné hořčice. A na trhu uspěli. O jejich výrobky je velký zájem u nás i v zahraničí. Celý článek ...

kategorie: Aktuality

Nezapomenout na nezasloužené vyvolení

Nezapomenout na nezasloužené vyvolení
Papež František na setkání s kněžími a zasvěcenými osobami, Quito - Ekvádor

Přinášíme přepis promluvy papeže Františka na setkání s kněžími a zasvěcenými osobami, Quito - Ekvádor. Celý článek ...

kategorie: Aktuality

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

V Jižních Čechách, kde mají sestry boromejky svou kolébku, se jejich činnost velmi rozrostla...
Celý článek ...

kategorie: Aktuality

Misionáři obláti

Misionáři obláti

V Táboře - Klokotech se staráme o farnost a poutní místo. Klokoty jsou centrem naší pomoci misiím. Celý článek ...

kategorie: Aktuality

Dopis řeholním kongregacím - žádost o účast na Dětské diecézní pouti

Dopis řeholním kongregacím - žádost o účast na Dětské diecézní pouti

V článku naleznete dopis s prosbou Diecézního katechetického střediska. Celý článek ...

kategorie: Aktuality

Kapucíni v Sušici

Kapucíni v Sušici

Působení kapucínského řádu v Sušici je provázeno proměnami, které popisujeme v následujícím článku. Celý článek ...

kategorie: Aktuality

Krátká videa představující zasvěcený život v trochu netradiční podobě

Krátká videa představující zasvěcený život v trochu netradiční podobě

Svatost, radost, obdarování, chudoba, vzdělanost… Taková jsou témata dokumentárního cyklu olomouckého Centra pro mládež k Roku zasvěceného života. Videa, která byla realizována audiovizuální skupinou Forleaf, jsou teď nabízena jako doplnění programu Noci kostelů. Celý článek ...

kategorie: Aktuality

Poslání salesiánů v Českých Budějovicích a jeho proměny

Poslání salesiánů v Českých Budějovicích a jeho proměny

Více než třicetileté působení Kongregace salesiánů dona Boska v Českých Budějovicích je poznamenáno mnoha zvraty a proměnami, které se pokusíme stručně vykreslit v následujícím článku.

Celý článek ...

Nové dokumenty

kategorie: Dokumenty

Společný dopis řeholníků a řeholnic (zastoupenými předsedkyní KVPŽŘ s. Zikešovou a předsedou KVPMŘ panem opatem Pojezdným)

Společný dopis řeholníků a řeholnic (zastoupenými předsedkyní KVPŽŘ s. Zikešovou a předsedou KVPMŘ panem opatem Pojezdným)
v souvislosti s Rokem zasvěceného života

Milí přátelé, sestry a bratři! Zasvěcené osoby České republiky se chtějí svým dopisem připojit k poselství Svatého otce, které nám zaslal v Apoštolském listě při příležitosti Roku zasvěceného života ke dni 28. 11. 2014. Celý článek ...

kategorie: Dokumenty

Stanovení míst - odpustky v Roce zasvěceného života

Ke stažení Ke stažení
kategorie: Dokumenty

Radujte se

Okružní list zasvěceným mužům a ženám - Z nauky papeže Františka
Ke stažení Ke stažení
kategorie: Dokumenty

Zkoumejte

Okružní list zasvěceným mužům a ženám Putování za Božími znameními
Ke stažení Ke stažení

» Všechny dokumenty